"Ładowanie..."
Nowoczesny transfer energii w ciepło i prąd elektrycznyZobacz korzyści

Park Zielonej Energii

Park Zielonej Energii to ekologiczna, nowoczesna, bezpieczna, zgodna z najwyższymi standardami europejskimi inwestycja, która jest niezbędnym elementem systemu gospodarowania odpadami w Gliwicach. Dzięki niej będzie możliwe pełne odzyskanie termiczne energii z odpadów komunalnych, ograniczenie zużycia węgla, obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz stabilizacja cen produkowanego ciepła.

Innowacyjność

Ochrona zasobów naturalnych

Bezpieczeństwo

CEL PROJEKTU

Korzyści

Czystsze powietrze w mieście: działalność inwestycji przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;

Dodatkowa energia elektryczna i ciepło dla mieszkańców: z frakcji energetycznej odpadów będzie produkowana energia elektryczna i ciepło na potrzeby mieszkańców;

Zachowanie nieodnawialnych źródeł energii: nastąpi ograniczenie zużycia paliw kopalnych;

Oszczędność wody: inwestycja przyczyni się do ograniczenie zużycia wody o 49% w skali roku;

Nieuciążliwa utylizacja odpadów: nastąpi utylizacja pre-RDF, rozdrobnionej frakcji palnej odpadów wielkogabarytowych oraz osadów pościekowych.

Zobacz więcej korzyści
136 000 MWh
Roczna ilość ciepła produkowanego w Parku Zielonej Energii
50 m
Wysokość komina Parku Zielonej Energii, który będzie najwyższym punktem widokowym w Gliwicach
31 000 ton
Roczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery
Innowacyjność

Budowa magazynu ciepła połączonego z farmą solarną

Ekologia

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

Bezpieczeństwo

Nowoczesna inwestycja bezpieczna dla ludzi i środowiska

Normy środowiskowe

Zgodność z restrykcyjnymi przepisami środowiskowymi - polskimi i europejskimi

Blog

Aktualności

Najnowsze wiadomości i postępach prac na budowie obiektu i dalszych planach inwestycyjnych.

Zobacz więcej

Pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi w Gliwicach ciepłownię o łącznej mocy zawartej w paliwie 424,7 MWt, w której wytwarzane jest ciepło na potrzeby miasta. W ramach rozszerzenia tej działalności powstanie nowy blok kogeneracyjny do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w tym także na potrzeby mieszkańców Gliwic. To z kolei pozwoli na zwiększenie wydajności cieplnej, efektywności energetycznej oraz ograniczenie spalanego węgla kamiennego. Celem powstania Parku Zielonej Energii będzie zmniejszenie odpadów poprzez ich termiczne przekształcanie, dzięki czemu powstanie zielona energia, a emisja dwutlenku węgla (CO2), związków pyłu i gazowych zanieczyszczeń do atmosfery ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu obecnego.

Ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców z roku na rok wzrasta i mimo coraz lepszej segregacji, nadal duża ich część nie nadaje się do recyklingu. Ze względu na obowiązujące przepisy (m.in. konieczność samobilansowania systemu gospodarki odpadami) systematycznie wzrastają opłaty za odbiór odpadów. Nowa inwestycja ustabilizuje ceny za wywóz odpadów. Tego typu inwestycje okazały się sukcesem w innych krajach, np. Austrii, Szwecji, Dani.

W instalacji wykorzystany będzie kocioł rusztowy o mocy cieplnej do 21 MW i mocy elektrycznej do 4 MW, dzięki zamontowaniu turbiny ciepłowniczej o zastosowaniu upustowo-przeciwprężnym

W celu zminimalizowania uciążliwości zakładu planuje się oczyszczanie spalin technologią redukcji niekatalitycznej (SNCR), dzięki której nastąpi zmniejszenie emisji tlenków azotu przez wtryskiwanie odczynnika bezpośrednio nad miejscem spalania.

Dzięki zastosowaniu instalacji oczyszczania gazu liniami odazotowana spalin, odpylania i usuwania metali ciężkich, układ będzie w pełni zabezpieczony przed przedostawaniem się szkodliwych substancji do atmosfery. Odpowiednio dobrane parametry procesu spalania będą spełniać najbardziej restrykcyjne normy z zakresu ochrony środowiska.

Kocioł będzie opalany lokalnymi paliwami pozyskiwanymi w Gliwicach: paliwami pre-RDF (są to przetworzone odpady komunalne, których nie można już przetworzyć ani składować na wysypisku), odpadami pochodzącymi z rozdrobionych wielkogabarytów oraz w niewielkim stopniu osadami ściekowymi z miejskiej oczyszczalni ścieków. Paliwem wspomagającym i regulującym proces spalania będzie gaz ziemny.

Powstałe w obiekcie spaliny będą bezpieczne, ponieważ zostaną wcześniej oczyszczone. Możliwość taką zapewni wysokowydajna instalacja odazotowania spalin SNCR i układu oczyszczania spalin (FGC), na którego końcu znajduje się separator grubych frakcji popiołów, wtrysku sorbentów i filtra tkaninowego (workowego), który „zatrzyma” niebezpieczne substancje.  Dopiero oczyszczone spaliny będą kierowane do komina. Będzie to pierwszy w Polsce blok kondensacyjny, w którym spaliny są doprowadzane do kondensacji, dzięki czemu możliwy jest odzysk ciepła ze spalin, które w momencie wprowadzenia do atmosfery mają 20-30 st. C i jest to para wodna.

Inwestor

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - GLIWICE Spółka z o.o.