Inwestycja Park Zielonej Energii w Gliwicach będzie oparta o gospodarkę obiegu zamkniętego, zapewniającą wieloletnie korzyści dla mieszkańców. Wśród najważniejszych są:

  • Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery: aktualna emisja dwutlenku węgla (CO2) w związku z funkcjonowaniem ciepłowni wynosi 230 tys. ton w skali roku, a wraz z powstaniem instalacji będzie wynosić mniej o 32 tys. ton w skali roku. Nastąpi zatem zmniejszenie emisji CO2 o prawie 14%, co będzie miało korzystny wpływ na powietrze i środowisko naturalne;
  • Wytworzenie dodatkowej energii elektrycznej w wysokości 7,5 tys. MWh, którą dzięki sieci elektroenergetycznej może zostać zagospodarowana na terenie Gliwic. Energia elektryczna  będzie mogła być spożytkowana  np. do zasilania miejskich autobusów elektrycznych;
  • Zmniejszenie zużycia węgla kamiennego (nieodnawialne źródło energii), co stanowi o racjonalnym myśleniu w kwestiach kończących się zasobów i ma korzystny wpływ na środowisko naturalne;
  • Usprawnienie systemu gospodarki odpadami w Gliwicach- inwestycja pomoże pozbyć się odpadów komunalnych, które nie nadają się do recyklingu i jednocześnie nie mogą być składowane na wysypiskach;
  • Ograniczenie zużycia wody surowej do 33 tys. m3 w skali roku;
  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, takich jak: pył całkowity, dwutlenek siarki, tlenki azotu, chlorowodór, tlenek węgla, fluorowodór.

Gospodarkę o obiegu zamkniętym (circular economy) określa się także gospodarką naprawczą i regeneracyjną, ponieważ model ten zakłada, że produkty, wyroby, ich składniki, materiały użyte do produkcji oraz surowce powinny pozostawać w stanie użyteczności tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno zostać możliwie najbardziej zminimalizowane.

Gospodarka obiegu zamkniętego jest przeciwieństwem gospodarki linearnej, którą streścić można zasadą: „weź, wyprodukuj, zużyj, wyrzuć”. W tym modelu odpady traktowane są jako ostatni etap cyklu życia. Taki sposób działania w dużej mierze przyczynia się do pogorszenia stanu środowiska oraz powstawania coraz większej ilości odpadów nienadających się do powtórnego przetworzenia.

W gospodarce o obiegu zamkniętym odpady są poddane recyklingowi i wykorzystane jako surowce wtórne, co zapewnia dbałość o możliwie najmniejsze zużycie odnawialnych zasobów naturalnych, ale także sposób eksploatacji, zapewniający ich regenerację. W ten sposób ogranicza się negatywny wpływ odpadów na środowisko, zmniejsza zanieczyszczenie planety, optymalnie wykorzystuje wodę, surowce naturalne, a także efektywniej korzysta z zasobów energetycznych.