"Ładowanie..."

Za przygotowanie projektu, budowę oraz eksploatację Parku Zielonej Energii odpowiada spółka miejska Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – GLIWICE Spółka z o. o.

Zajmujemy się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody na terenie miasta Gliwice. Produkcja odbywa się w Ciepłowni Gliwice oraz w dwóch lokalnych kotłowniach. Nasze ciepło trafia do licznych instytucji, zakładów przemysłowych, obiektów oświatowych i usługowo-handlowych, oraz do ponad 47 tysięcy gliwickich mieszkań, w tym 21 tysięcy mieszkań zaopatrujemy w ciepłą wodę użytkową.

Główną działalnością PEC-Gliwice Sp. z o.o. jest wytwarzanie i przesyłanie ciepła zgodnie z koncesjami udzielonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • Wytwarzanie ciepła– z dnia 9 października 1998 r., nr WCC/237/240/U/3/98/ZJ (ostatnia zmiana z dnia 19 września 2011 r. nr WCC/237-ZTO-F/240/W/OKA/2011/RZ)
  • Przesyłanie i dystrybucję ciepła – z dnia 9 października 1998 r. nr PCC/251/240/U/3/98/ZJ, (ostatnia zmiana z dnia 6 listopada 2007 r., nr PCC/251-ZTO/240/W/OKA/2007/RZ)

Dowiedz się o nas więcej na naszej stronie internetowej https://www.pec.gliwice.pl/