Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Gliwice Sp. z o. o. rozpoczyna działania informacyjne na temat Parku Zielonej Energii, nowej inwestycji w Gliwicach.

Park Zielonej Energii to projekt nowoczesnej instalacji w Gliwicach, który polega na rozbudowie istniejącej już ciepłowni należącej do spółki miejskiej PEC-Gliwice w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego. Dzięki PZE będzie możliwe termiczne przekształcanie odpadów komunalnych oraz produkcja energii elektrycznej i ciepła z frakcji energetycznej z odpadów.

Park Zielonej Energii będzie zlokalizowany na terenie należącym do spółki miejskiej PEC-Gliwice przy ul. Królewskiej Tamy 135 w Gliwicach, gdzie obecnie znajduje się ciepłownia. Jest to teren przemysłowy, zlokalizowany w bliskiej odległości od głównych szlaków komunikacyjnych: autostrady A1, Drogowej Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej E30 oraz poza terenami chronionymi przyrodniczo.  

Park Zielonej Energii powstaje w celu nieuciążliwego dla mieszkańców zagospodarowania odpadów komunalnych, produkcji dodatkowej energii elektrycznej i ciepła z odpadów, zmniejszenia zużycia paliw kopalnych jako źródeł nieodnawialnych, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, podniesienia wydajności miejskiego systemu ciepłowniczego oraz częściowego uniezależnienia produkcji ciepła od wytwarzania energii elektrycznej.

W kolejnych miesiącach inwestor planuje zorganizowanie spotkań informacyjnych , o których dokładnym terminie i lokalizacji zostaną Państwo poinformowani. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje na temat inwestycji, uzyskać wiedzę na temat innych tego typu obiektów działających w Polsce i za granicą, a także spotkać się przedstawicielami inwestora. Ideą PEC-Gliwice jest wyjście z informacją do ludzi, m. in. poprzez wykorzystanie miejskich nośników, zorganizowanie prezentacji na uczelniach, przygotowanie spaceru po terenie inwestycji dla mieszkańców, opracowanie broszury informacyjnej oraz wiele innych, o których Spółka będzie informować opinię publiczną.