14 października w gliwickim kinie Amok odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad i Zarządów Dzielnic, władz miasta Gliwice oraz reprezentantów PEC-Gliwice poświęcone m.in. Parkowi Zielonej Energii.


Podczas spotkania zaprezentowano cel powstania inwestycji oraz jej innowacyjny charakter. Szczegóły projektu, w ramach którego gliwicka ciepłownia zostanie rozbudowana o nowy blok z kotłem wielopaliwowym, wytwarzającym ciepło i energię elektryczną, przedstawił Krzysztof Szaliński, zastępca dyrektora ds. technicznych PEC, który zaznaczył, że „ilość produkowanych odpadów w Gliwicach wzrasta z roku na rok. Sporej ich części, np. odpadów wielkogabarytowych nie można powtórnie odzyskać, są przeznaczone do utylizacji. W Parku Zielonej Energii posłużą one jako paliwo, które zostanie wykorzystane do produkcji ciepła i energii elektrycznej dla Gliwiczan”. Park Zielonej Energii będzie zatem stanowić konieczne uzupełnienie gospodarki obiegu zamkniętego w Gliwicach.


Podczas spotkania przedstawiono również rygorystyczne normy środowiskowe- polskie i europejskie, które będzie spełniać Park Zielonej Energii, inwestycja ekologiczna, nowoczesna i bezpieczna dla środowiska i mieszkańców. Zaawansowana instalacja oczyszczania spalin pozwoli uzyskać emisję zanieczyszczeń gazowych zgodną z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dn. 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów oraz wprowadzonych nowych konkluzji BAT w zakresie przetwarzania odpadów. Konkluzje BAT (ang. Best Available Techniques) dotyczą najlepszych dostępnych technik i stanowią dokument, którego głównym celem nie jest narzucanie rodzaju stosowanych urządzeń czy technologii prowadzącemu instalację objętą pozwoleniem zintegrowanym, ale określenie limitów emisyjnych. „Dzięki zastosowaniu dodatkowej pompy ciepła i wykorzystaniu procesu odzysku ciepła z kondensacji spalin wylotowych, odzyskamy dodatkową energię zawartą w spalinach wylotowych. Z komina będzie wydobywać się para wodna o temperaturze 30 stopni Celsjusza”, podkreślił Krzysztof Szaliński.


PZE jako jedyny obiekt w Polsce będzie wyposażony w układ akumulacji składający się z magazynu ciepła powiązanego z dużą farmą solarną o mocy do 13,5 MW. Wytworzone ciepło, jakie w danej chwili nie będzie potrzebne, zostanie skierowane do magazynu ciepła celem późniejszego wykorzystania przez mieszkańców Gliwic. Planowane do zastosowania nowoczesne rozwiązania spowodują bardzo wysoką efektywność energetyczną projektowanego bloku. Dzięki farmie słonecznej możliwe będzie z kolei zmniejszenie zużycia węgla o kolejne 1,5 tys. ton w skali roku. Nastąpi zatem zastąpienie węgla kamiennego, który jest źródłem nieodnawialnym przez odnawialną energię słoneczną, która ma status czystej i zeroemisyjnej.


Teren Parku Zielonej Energii będzie dostępny dla mieszkańców miasta i nie tylko. Dodatkowo, wieża inwestycji będzie najwyższym punktem widokowym w mieście, z którego będzie można podziwiać panoramę miasta. Wieża będzie dostępna dla zwiedzających.


Rozpoczęcie budowy Parku Zielonej Energii planowane jest na 2023 r., obecnie trwa proces pozyskiwania zgód środowiskowych. Instalacji zostanie oddana do użytku pod koniec 2026 r. lub na początku 2027 r.

PEC-Gliwice, spółka miejska, będzie nadzorował proces budowy oraz odpowiadał za eksploatację obiektu.