Park Zielonej Energii to ekologiczna, nowoczesna i bezpieczna inwestycja, która jest niezbędnym elementem systemu gospodarowania odpadami w Gliwicach.

Park Zielonej Energii będzie uzupełnieniem ekologicznego systemu gospodarki odpadami. Do wykorzystania w wielopaliwowym kotle parowym będą przeznaczone tylko te odpady resztkowe, których nie da się już odzyskać poprzez segregację i recykling. Określamy je mianem paliw, ponieważ ich wykorzystanie pozwoli na produkcję ciepła i energii elektrycznej, które zostaną przekazane do wykorzystania przez mieszkańców Gliwic.

Paliwem Parku Zielonej Energii będą:

· Alternatywne paliwo odpadowe (głównie pre-RDF) powstające w procesie segregacji odpadów komunalnych: do 30 tys. ton w skali roku. Paliwo pre-RDF zostało wybrane ze względu na zasobność Śląskiego Centrum Recyklingu w Gliwicach, skąd będzie pozyskiwane. Najczęściej wykorzystywanymi surowcami do produkcji pre-RDF są m.in. zanieczyszczony lub mokry papier, papier, tekstylia, drewno, środki higieniczne itp.

· Rozdrobnione odpady wielkogabarytowe- przygotowane i rozdrobnione elementy drewno-tekstylne, np. wersalka czy fotel: do 10 tys. ton w skali roku;

· Odwodnione i wysuszone do wartości 20% suchej masy osady ściekowe z komunalnej oczyszczalni ścieków: do 5 tys. ton w skali roku.

Traktowanie frakcji energetycznej odpadów jako paliwa powoduje ponowne ich wykorzystanie i wpisuje się w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.