Wizualizacja przedstawia nocne ujęcie Parku Zielonej Energii. Na zdjęciu widoczny jest budynek inwestycji wraz z jej lokalizacją i farmą solarną,  której moc wyniesie ponad 13 MWt.

Dzięki farmie słonecznej możliwe będzie zastąpienie nieodnawialnego węgla kamiennego przez odnawialną energię słoneczną, która ma status czystej i zeroemisyjnej. Farmy solarnej o takiej mocy zabudowanej do pracy hybrydowej, jak również wspomagania procesu produkcji ciepła nie ma w Polsce w żadnym obiekcie ciepłowniczym.

Park Zielonej Energii będzie zlokalizowany na terenie należącym do spółki miejskiej PEC-Gliwice przy ul. Królewskiej Tamy 135 w Gliwicach, gdzie obecnie znajduje się ciepłownia. Jest to teren przemysłowy, zlokalizowany w bliskiej odległości od głównych szlaków komunikacyjnych: autostrady A1, Drogowej Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej E30 oraz poza terenami chronionymi przyrodniczo.

Niedługo przedstawimy także nową wizualizację inwestycji za dnia. Zapraszamy do śledzenia!