Wysoki stopień bezpieczeństwa środowiskowego – taki cel przyświecał projektantom instalacji, która będzie produkować ciepło i prąd w Parku Zielonej Energii. O tym, jakie technologie i zabezpieczenia zostaną zastosowane do jego osiągnięcia, opowiedział w swoim wystąpieniu podczas Webinarium „Nowa jakość w gospodarowaniu odpadami” Krzysztof Szaliński, prezes PEC-Gliwice Sp. z o.o. 

Park Zielonej Energii to jedna z najbardziej innowacyjnych i proekologicznych inwestycji tego typu na terenie naszego kraju. Jej działanie zapewni mieszkańcom Gliwic szereg korzyści: niższy odsetek zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, utylizację odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania, efektywną produkcja energii cieplnej i wprowadzi miasto na drogę ku cyrkularnej gospodarce odpadami. Realizację tych celów umożliwią wysoce zaawansowane technologie przetwarzania odpadów i oczyszczania powstałych spalin, które dziś z powodzeniem stosowane są w podobnych tego typu obiektach na terenie Europy.  

Ekologiczny kocioł wielopaliwowy – główne źródło energii 

Serce działania Parku Zielonej Energii będzie stanowił kocioł rusztowy o mocy cieplnej do 21 MW i mocy elektrycznej do 4 MW. Dzięki jego wykorzystaniu możliwe będzie przetworzenie dużych ilości trzech rodzajów paliw powstających z odpadów produkowanych przez mieszkańców Gliwic:  

  • do 30 000 ton rocznie nierozdrobnionego alternatywnego paliwa odpadowego (pre-RDF): zanieczyszczonego papieru, tekstyliów, środków higienicznych itp.; 
  • do 10 000 ton rocznie rozdrobnionych odpadów wielkogabarytowych i rozdrobnionych elementów drewno-tekstylnych, w tym wersalek, foteli czy drewna meblowego; 
  • do 6 000 ton rocznie odwodnionych i osuszonych do 20% wartości suchej masy osadów ściekowych, pochodzących z komunalnej oczyszczalni ścieków.  

W kotle przetwarzane będą paliwa pochodzące tylko z tych odpadów, których dalsze przetworzenie lub wykorzystanie w inny sposób nie będzie możliwe. Ich wykorzystanie pozwoli na produkcję 136 tys. MWh ciepła oraz 22 tys. MWh energii elektrycznej rocznie, a zasoby te w zdecydowanej większości wykorzystają mieszkańcy Gliwic.  

Bezpieczeństwo zastosowanych technologii 

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Krzysztof Szaliński, urządzenia produkujące energię w PZE wyposażone zostaną w liczne systemy zabezpieczeń gwarantujących jak najniższy wskaźnik emisji substancji niepożądanych do atmosfery i maksymalne bezpieczeństwo mieszkańców Gliwic  

Pierwsza technologia oczyszczania została umieszczona już w samym kotle – to instalacja niekatalityczna odazotowania spalin. Wysoce wydajna instalacja oczyszczania została zaprojektowana w sposób, który pozwoli na podniesienie jej skuteczności w razie potrzeby poprzez zamontowanie dodatkowego katalizatora.   

W kolejnym etapie – głównym bloku oczyszczania spalin – dokonywane będą wdmuchiwania węgla aktywnego pochłaniającego metale ciężkie oraz wtryski wodorowęglanu sodu, czyli sody oczyszczonej, która pochłonie niebezpieczne związki kwaśne.  

Taki układ stanowi podstawę instalacji oczyszczania, ale my poszliśmy o krok dalej, w stronę tak zwanego ogona kondensacyjnego – wskazał Krzysztof Szaliński. Takiej instalacji jeszcze w kraju nie ma. Chcemy być pionierami przeszczepienia tego typu instalacji do Gliwic, wzorując się na rozwiązaniach skandynawskich.  

Ogon kondensacyjny obejmuje wysokowydajne urządzenia o dużej dyspozycyjności: quench, skruber i pompę ciepła, a kończy się na wylocie spalin do komina. Jego działanie zakłada dwa etapy: 

  • W quenchu następować będzie zawilżenie spalin w celu wytrącenia z nich zanieczyszczeń, które nie mogły zostać usunięte w poprzednich procesach.  
  • Skruber o pozwoli odzyskać ciepło bezpośrednio do miejskiej sieci ciepłowniczej (pierwszy stopień), a pompa ciepła napędzana parą wodną podniesie efektywność cieplną całej instalacji.  

Końcowym procesem gwarantującym bezpieczeństwo środowiskowe PZE jest proces oczyszczania i uzdatniania wody pojawiającej się w trakcie oczyszczania spalin. Stosujemy mikrofiltrację, ultrafiltrację i odwróconą osmozę, która doprowadza ścieki ze spalin d jakości wody kotłowej. Następnie woda kierowana jest do stacji uzdatniania wody, która doprowadza ją do stanu używalności” – wyjaśnił Krzysztof Szaliński. 

Przede wszystkim niskoemisyjność 

Zastosowanie w Parku Zielonej Energii technologii oczyszczania spalin i zasilanie instalacji kotłem wielopaliwowym pozwoli na wyraźne ograniczenie emisji niepożądanych substancji do atmosfery. W porównaniu z kotłami zasilanymi paliwem tradycyjnym, np. węglem oraz nowoczesnymi kotłami spełniającymi normy obowiązujące od 1 stycznia 2022, kotły wielopaliwowe na paliwo alternatywne emitują znacząco mniej pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu do atmosfery.  

Zgodnie z przyjętymi normami kocioł, jakiego budowę zakładają inwestorzy Parku Zielonej Energii pozwoli na ograniczenie emisji do atmosfery o blisko 27 gramów mniej pyłów, ponad 380 mniej gramów tlenku siarki i 60 gramów mniej gramów tlenku azotu, w porównaniu od nawet najbardziej nowoczesnych kotłów na paliwo tradycyjne.  

Bezpieczeństwo i efektywność 

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Krzysztof Szaliński: Park Zielonej Energii będzie ekologiczną i bezpieczną dla środowiska odpowiedzią PEC – Gliwice na zmieniające się warunki produkcji ciepła i energii elektrycznej w polityce klimatycznej Unii Europejskiej, zwłaszcza miasta Gliwice. Zastosowane w Parku Zielonej Energii technologie będą zgodne z rygorystycznymi normami środowiskowymi Unii Europejskiej, a funkcjonowanie PZE pozwoli nie tylko na rezygnację z paliw kopalnych, ale przede wszystkim na efektywne wykorzystanie paliw alternatywnych, które generują sami mieszkańcy Gliwic.  

Krzysztof Szaliński -Prezes Zarządu PEC Gliwice Sp. z.o.o. Odpowiedzialny za opracowanie technologii usprawniających produkcję i dystrybucję ciepła i wdrożenie procesów, takich jak system nadrzędnego optymalizacji pracy pompowni głównej pod kątem zminimalizowania zużycia energii elektrycznej i cyfryzacji procesów technologicznych przedsiębiorstwa. Pomysłodawca, współautor koncepcji i założeń technicznych rozbudowy ciepłowni o blok z kotłem wielopaliwowym w PEC-Gliwice Sp. z o.o. Krzysztof Szaliński był prelegentem Webinarium „Nowa jakość gospodarowania odpadami” zorganizowanego przez PEC-Gliwice Sp. z o.o.