Park Zielonej Energii – korzyści dla mieszkańców Gliwic 

Stworzenie Parku Zielonej Energii przyniesie mieszkańcom Gliwic szereg wymiernych korzyści. Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery, oszczędność wody i stabilizacja cen energii – to tylko niektóre z nich. O sposobie, w jaki działanie PZE poprawi życie Gliwiczan, opowiedział w trakcie webinarium „Nowa jakość w gospodarowaniu odpadami” Krzysztof Szaliński, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice sp. z o.o.   

Park Zielonej Energii został zaprojektowany w oparciu o najlepsze wzorce i czerpie z innowacyjnych inwestycji na terenie Europy. Będzie działać w zgodzie z najbardziej rygorystycznymi normami bezpieczeństwa środowiskowego ustanowionymi na poziomie europejskim i krajowym. W swoim wystąpieniu podczas webinarium „nowa jakość w gospodarowaniu odpadami” Krzysztof Szaliński wskazał szereg korzyści, jakie niesie ze sobą stworzenie na terenie Gliwic tego wysoce wydajnego ośrodka produkcji ciepła i energii: 

Własne zasoby energetyczne 

Paliwo wykorzystane do produkcji ciepła w kotle wielopaliwowym na terenie Parku Zielonej Energii będzie pochodziło z odpadów produkowanych przez mieszkańców Gliwic. Stały dostęp do paliwa niepochodzącego od zewnętrznych dostawców oznacza możliwość uzyskania przynajmniej częściowej niezależności energetycznej. Co za tym idzie, możliwa będzie większa stabilizacja cen i wyhamowanie ich wzrostu, niezależnie od aktualnej sytuacji geopolitycznej.  

Mniejsze zużycie węgla kamiennego 

Stworzenie Parku Zielonej Energii to przede wszystkim istotny krok w stronę dekarbonizacji. Rezygnujemy z 25 tysięcy ton paliwa rocznie, na rzecz tego, które mamy swoje na miejscu i które trzeba wykorzystać – podkreślił Krzysztof Szaliński – w przeliczeniu pozwoli nam to zaoszczędzić około 600 wagonów węgla każdego roku.  

Czystsze powietrze w Gliwicach 

Stworzenie Parku Zielonej Energii wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w Gliwicach. Jak wskazał w swoim wystąpieniu Krzysztof Szaliński: innowacyjne technologie produkcji ciepła pozwolą na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do około 31 tysięcy ton każdego roku. Ograniczone zostaną też emisje dwutlenku siarki, dwutlenku azotu czy szkodliwych pyłów.  

Z racji efektywności energetycznej Parku Zielonej Energii, gdybyśmy chcieli zredukować zanieczyszczenie powietrza na podobnym poziomie przez zalesianie, w przeliczeniu musielibyśmy zasadzić około pięciu milionów drzew albo rocznie wycofywać z ruchu siedemset samochodów o napędzie spalinowym – wskazał.  

Oszczędność zasobów wodnych 

Instalacja na terenie Parku Zielonej Energii umożliwi odzyskiwanie z procesu wody, dzięki czemu nie będzie konieczne pobieranie jej z miejskiej sieci. W wyniku tych działań, każdego roku zostanie zaoszczędzone ponad 30 tysięcy litrów, czyli ponad 190 tysięcy wanien wody.  

Na terenie Parku Zielonej Energii powstanie także instalacja dużej retencji wody deszczowej, która będzie wykorzystywana do celów sanitarnych oraz utrzymania zieleni w PZE. Dodatkowo zainstalowane zostaną urządzenia pozwalające na uzdatnienie wody surowej pozyskanej w produkcji do stanu wody pitnej.   

Infrastruktura dostępna dla mieszkańców 

Zarówno obiekt PZE, jak i jego najbliższe otoczenie zostały przemyślane tak, aby oprócz spełniania swoich podstawowych funkcji mogły służyć mieszkańcom. Budynek zaprojektowany przez gliwickich architektów wpisuje się w najbardziej aktualne trendy architektoniczne, dzięki czemu będzie stanowił ważny punkt na mapie Gliwic. Jego 50 metrowy komin ma spełniać rolę wieży widokowej, wyposażoną w klatkę schodową i windę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.   

Dodatkowo w Parku Zielonej Energii zaprojektowano stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych, z których za symboliczną opłatą będą mogli skorzystać Gliwiczanie.  

Zwrot w stronę gospodarki obiegu zamkniętego 

Jak podkreślił Krzysztof Szaliński, priorytetem i najważniejszą korzyścią, wynikającą z inwestycji w Park Zielonej Energii jest przejście od stosowanej obecnie gospodarki linearnej do gospodarki obiegu zamkniętego. Najważniejsze jest to, że korzystamy tutaj z paliw, które sami generujemy – które nie są odpadem, ale paliwem. Jeśli popatrzymy na naszych sąsiadów, w Niemczech 66% odpadów poddaje się recyklingowi, a mniej niż 1% trafia na składowiska, w Szwecji to poniżej 4%. W znakomitej większości dużych miast w Szwecji znajduje się instalacja podobna do naszej, a na dodatek biogazownia, co wypełnia potrzebę zagospodarowania tych paliw, które obecnie wywożone są na składowiska. Nasza inicjatywa będzie wspomagać gospodarkę obiegu zamkniętego naszego miasta, naszego samorządu w sposób bardzo wzorowy i bardzo skuteczny. 

Krzysztof Szaliński -Prezes Zarządu PEC Gliwice Sp. z.o.o. Odpowiedzialny za opracowanie technologii usprawniających produkcję i dystrybucję ciepła i wdrożenie procesów, takich jak system nadrzędnego optymalizacji pracy pompowni głównej pod kątem zminimalizowania zużycia energii elektrycznej i cyfryzacji procesów technologicznych przedsiębiorstwa. Pomysłodawca, współautor koncepcji i założeń technicznych rozbudowy ciepłowni o blok z kotłem wielopaliwowym w PEC-Gliwice Sp. z o.o. Krzysztof Szaliński był prelegentem Webinarium „Nowa jakość gospodarowania odpadami” zorganizowanego przez PEC-Gliwice Sp. z o.o.