Jednym z priorytetów inicjatora budowy Parku Zielonej Energii – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej-Gliwice sp. z o.o., jest oszczędność zasobów naturalnych, w tym wody. W tym celu na terenie PEC trwa modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych, która w przyszłości zostanie zintegrowana z Parkiem Zielonej Energii.

Modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych na terenie PEC-Gliwice sp. z.o.o. jest obecnie w fazie finalizacji. Instalacja będzie wyposażona w nowoczesne, w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne, między innymi: węzeł usuwania metali ciężkich, usuwania siarczanów, rekarbonizacji ścieków i filtracji końcowej. Systemy te pozwolą zadbać o wysoki poziom oczyszczenia odprowadzonych ścieków przemysłowych. Zmodernizowana oczyszczalnia będzie w przyszłości zaspokajała potrzeby mieszkańców Gliwic, a także Parku Zielonej Energii, pod względem spełniania czystości jakichkolwiek ścieków powstałych przy produkcji ciepła i energii elektrycznej. Jej ukończenie pozwoli na gwarancję spełniania przez PZE oczekiwań środowiskowych wobec ścieków przemysłowych.

Park Zielonej Energii zostanie wyposażony również w instalację pozwalającą na oczyszczanie i uzdatnienie wody pojawiającej się w procesie produkcji ciepła. Zastosowane systemy mikrofiltracji, ultrafiltracji i odwróconej osmozy pozwolą na doprowadzenie wody ze spalin do jakości wody kotłowej. Kolejnym krokiem będzie uzdatnienie wody do stanu wody spożywczej, dzięki wykorzystaniu stacji uzdatniającej. Jednocześnie na terenie PZE powstanie instalacja dużej retencji wody deszczowej, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb bieżących utrzymania Parku: utrzymania zieleni i celów sanitarnych.

Rozwiązania zastosowane na terenie Parku Zielonej Energii pozwolą na wyprodukowanie ponad 30 tysięcy metrów sześciennych każdego roku. Równowartość tych zasobów pozostanie zatem nienaruszona w środowisku naturalnym, nie będzie konieczności jej pobierania do użycia w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej.

W galerii poniżej pokazujemy postępy prac nad modernizacją oczyszczalni ścieków.