Ósmego czerwca 2022 w auli Politechniki Śląskiej odbyło się spotkanie Prezesa PEC-Gliwice – Krzysztofa Szalińskiego z odbiorcami ciepła systemowego. W jego trakcie omówione zostały wyzwania stojące przed PEC-Gliwice i branżą ciepłowniczą w Polsce oraz działania, jakie podejmowane są w celu poprawy niekorzystnej sytuacji. Podczas spotkania wręczono nagrody dla najbardziej efektywnych odbiorców ciepła systemowego.

Konieczność transformacji wobec zaostrzania wymagań środowiskowych, systemy taryfowania ciepła, niekorzystna sytuacja spowodowana inwazją na Ukrainę, wzrost cen surowców kopalnych – między innymi o nich rozmawiali uczestnicy spotkania z odbiorcami ciepła systemowego. Gośćmi honorowymi byli Prezydent Gliwic Adam Neumann, który w imieniu PEC – Gliwice Sp. z o o. wręczył statuetki dla najbardziej efektywnych energetycznie zarządców budynków oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki profesor dr hab. inż.  Mariusz Dudziak, dzięki któremu spotkanie można było zorganizować w reprezentacyjnej auli Politechniki Śląskiej rodzimego wydziału.

Najbardziej efektywni odbiorcy ciepła nagrodzeni 

Statuetki przyznano w dwóch kategoriach. Wyróżnienie „za bardzo korzystne wyniki efektywności energetycznej wykorzystujących ciepło systemowe w celach grzewczych zarządzanych budynków” otrzymała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Gliwice”. Z kolei „za bardzo korzystne wskaźniki wykorzystania ciepła systemowego w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej zarządzanych budynków” statuetkę otrzymał Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.

Wyzwania stojące przed branżą ciepłowniczą w Polsce.  

Realizacja celów klimatycznych to jedno z kluczowych wyzwań dla rozwoju branży ciepłowniczej, które wiąże się także z globalną sytuacją gospodarczą czy zmianami w energetyce. Stoi ona zatem przed wieloma wyzwaniami branżowymi i biznesowymi. Z czym na co dzień mierzy się branża ciepłownicza?  

  • Globalna sytuacja gospodarcza – czyli wzrosty cen paliw, usług, materiałów i energii elektrycznej związane z niekorzystną sytuacją geopolityczną powstałą wskutek inwazji Rosji na Ukrainę,  
  • Konieczność zakupu coraz większej liczby uprawnień do emisji CO2 oraz wzrost ich cen,  
  • Rygorystyczne wymagania środowiskowe: zwiększone cele redukcyjne, wzrost wymagań dot. poprawy efektywności energetycznej, maksymalnej emisji czy dekarbonizacji, 
  • Niewystarczające rozwiązania systemowe na szczeblu rządowym (nierealizowane plany z Krajowego Planu Odbudowy) oraz programy pozwalające na ponowne wykorzystanie środków pochodzących ze sprzedaży praw do emisji CO2 i szybką reakcję na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku,  
  • Konieczność transformacji posiadanych struktur w celu realizacji dekarbonizacji.  

Park Zielonej Energii pomoże sprostać wyzwaniom 

W celu zapewnienia mieszkańcom Gliwic przyjaznego środowisku ciepła w stabilnej i jak najniższej cenie, PEC-Gliwice podejmuje szereg działań proekologicznych charakteryzujących się bardzo wysokim poziomem technicznym. Jednym z wielu jest inwestycja w Odnawialne Źródła Energii tj. energię słoneczną, ciepło powietrza, ciepło odpadowe, czy paliwa z odpadów, które sami wytwarzamy. Przed nami perspektywa rozbudowy Ciepłowni o Park Zielonej Energii, która pozwoli na:  

  • Dekarbonizację i przejście od paliw kopalnych do paliw alternatywnych – w tym paliwa wytwarzanego przez gliwiczan,  
  • Odzyskiwanie ciepła z procesu produkcji i jego wytworzenie przyjaznymi środowisku metodami,  
  • Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gliwic, 
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych związków do atmosfery,  
  • Stabilizację cen poprzez osiągnięcie niższych kosztów za dostawę ciepła, dzięki produkcji własnego ciepła i energii elektrycznej, a także uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców paliwa. 

Przyszłość ciepła w Gliwicach to zazielenienie produkcji ciepła opartego na miksie energetycznym różnego rodzaju paliw. Wytworzenie ciepła nisko i zeroemisjnego to cel, do którego zmierzamy. Pierwsze kroki w jego osiągnięciu mamy już za sobą, teraz pora na kolejne – zyskamy na tym wszyscy!