Problem składowania odpadów, trudna sytuacja branży ciepłowniczej i korzyści płynące z inwestycji w ekologiczne zakłady – o tym rozmawiali goście ostatniego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce. Jednym z uczestników spotkania był prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o., który opowiadał między innymi o inwestycji w Park Zielonej Energii.  

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce odbyło się 11 lipca 2022 roku. Na zaproszenie członków Zespołu, wzięli w nim udział przedstawiciele śląskiej branży ciepłowniczej, a w szczególności tych obiektów które starają się o pozwolenie lub są w trakcie budowy innowacyjnych bloków ciepłowniczych. Wśród uczestników znaleźli się reprezentanci Tychów, Bielska-Białej, katowickiego Węglokoksu oraz Gliwic, a także przedstawiciele zarządu Metropolii Śląskiej.  

Priorytet – lokalne bezpieczeństwo energetyczne 

Kluczowym zagadnieniem, nad którym dyskutowali uczestnicy posiedzenia, była budowa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez budowę zakładów odzysku energii na paliwa alternatywne.  

Przedstawiciele branży ciepłowniczej wskazali korzyści płynące z budowy tego typu obiektów – przede wszystkim dostęp do niemal nieograniczonych zasobów paliwa i rozwiązanie problemu zagospodarowania śmieci (nawet po osiągnięciu w roku 2035 zaplanowanego poziomu recyklingu 65%, pozostałe 35% odpadów będzie wymagało podjęcia działań). 

W toku rozmów poruszony został też temat suwerenności energetycznej, jaką zapewni wykorzystanie paliw pochodzących z odpadów. W obecnej sytuacji coraz większych trudności z pozyskiwaniem paliw kopalnych, paliwo odpadowe przetwarzane w ośrodku ciepłowniczym będzie stanowić gwarant bezpieczeństwa energetycznego Polaków.  

Jedną z kluczowych tez spotkania było przyjęcie założenia, że nowotworzone instalacje powinny być pod pełną kontrolą miasta, w którym są budowane. Pozwoliłoby to na zachowanie kontroli nad ceną produkcji paliwa i jej optymalizację. W efekcie skorzystaliby odbiorcy, którym można byłoby zagwarantować stały dostęp do ciepła w stabilnej cenie.  

Uczestnicy postulowali również zgłoszenie sprzeciwu wobec planu włączenia instalacji termicznego przetwarzania odpadów do grona obiektów odprowadzających opłaty za emisje. Ich zdaniem takie podejście negatywnie odbije się na odbiorcach ciepła systemowego, którzy zostaną obarczeni większymi kosztami. Jak podkreślali przedstawiciele branży ciepłowniczej odpady, ze względu na nieprzerwaną produkcję, powinny zostać uznane za odnawialne źródło energii.  

Kolejne spotkanie z przedstawicielami branży ciepłowniczej zostało zaplanowane na wrzesień. Jego organizatorzy chcą docierać do jak największego grona odbiorców i uczyć zarówno społeczeństwo, jak i decydentów na temat korzyści płynących z proekologicznych inwestycji.