Przedstawiciele trzech gliwickich spółek miejskich: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Opadów, wzięli udział w czwartym Samorządowym Forum Gospodarki Odpadami, które odbyło się w dniach 8-9 września w Gdańsku. W jego trakcie przedstawili wspólne działania na rzecz wspomagania gospodarki obiegu zamkniętego, takie jak system produkcji zeroemisyjnego biogazu z odpadów oraz osadów ściekowych, produkcji ciepła i energii elektrycznej z frakcji energetycznych odpadów czy nowoczesna zabudowa pomp ciepła na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków, wykorzystujących ciepło ze ścieków oczyszczonych.

Forum Gospodarki Odpadami to coroczna konferencja skupiająca przedstawicieli samorządów, spółek komunalnych, instytucji i firm zajmujących się zarządzaniem odpadami i wprowadzaniem systemów obiegu zamkniętego w miastach. Głównym tematem, na którym skupili się uczestnicy tegorocznej edycji, były doświadczenia samorządów lokalnych z wprowadzaniem gospodarki obiegu zamkniętego, sposobów podnoszenia świadomości społecznej w kontekście gospodarowania, recyklingu i odzysku energii z odpadów jako paliwa do produkcji przyjaznej środowisku energii.

Adam Ciekański Prezes PWiK, Magdalena Budny Prezes PZO, Krzysztof Szaliński Prezes PEC-Gliwice

Miejskie spółki z Gliwic działają ambitnie

W trakcie spotkania przedstawiciele gliwickich spółek miejskich: PEC, PWiK oraz PZO przedstawili działania na rzecz wspólnego stworzenia systemu, w którym odpady procesów technicznych jednej spółki będą mogły zostać wykorzystane jako paliwo dla innej.

Prelegenci zaprezentowali między innymi uruchomioną na terenie PZO instalację obiegu cyrkularnego oczyszczonego odcieku składowiskowego. Pokazali też perspektywę produkcji środka Vita Granum Gliwice (Gliwickie Ziarenko Życia) z odpadów zielonych produkowanych przez Gliwiczan oraz produkcji energii elektrycznej z biogazu na terenie PWiK, który dzięki procesowi beztlenowej fermentacji jest pozyskiwany w trakcie oczyszczania ścieków miasta Gliwice oraz odcieków środowiskowych. 

Jedną z ciekawszych inicjatyw jest trwający już projekt zbudowania fermentatorów na terenie PZO do produkcji zeroemisyjnego biogazu z odpadów bio oraz osadów ściekowych.

– Trzy miejskie spółki znalazły swoją wspólną misję i rozpoczęły współpracę, mającą na celu zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów kuchennych, a także osadów ściekowych. W biogazowni produkowany będzie z nich gaz, który posłuży zarówno do spalania, jak i do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Obecnie trwa proces oceny morfologicznej dostępnych odpadów, aby wybrać
i zaprojektować właściwą technologię
– wskazał Krzysztof Szaliński, Prezes Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o.

PEC i PWiK prowadzą też zaawansowane prace nad wspólnym uruchomieniem systemu pomp ciepła, który ma pozwolić na wykorzystanie ciepła z odpadów w procesach technologicznych centralnej gliwickiej oczyszczalni. Dzięki temu będzie możliwa produkcja ciepła w nowym źródle bez wykorzystania węgla, co ograniczy jego spalanie o nawet 20 tysięcy ton w skali roku.

– Realizacja tych projektów przyniesie mieszkańcom Gliwic szereg wymiernych korzyści. Po pierwsze, mówimy o mniejszym zużyciu paliw pierwotnych. Z tym wiąże się redukcja emisji, niższa energochłonność procesu produkcji oraz, co najważniejsze, czystsze powietrze. Co więcej, taki system pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy. Obniży też koszty wytworzenia energii elektrycznej i ciepła, a to przełoży się na niższe rachunki dla odbiorców. Efektem będzie także większa niezależność i stabilność energetyczna, kluczowa w dzisiejszych czasach – dodaje Krzysztof Szaliński.

Cyrkularność przyszłością miast

Jak podkreślali uczestnicy Forum, stworzenie systemu gospodarowania odpadami w obiegu zamkniętym to obecnie najważniejszy kierunek działania samorządów. Przedstawiciele spółek miejskich i ośrodków gospodarowania odpadami z całego kraju dostrzegają konieczność tworzenia bezpiecznych i przyjaznej środowisku systemów cyrkularnych obiegów odpadów, nie wykluczając z tego łańcucha ich termicznego przetwarzanie. Niektóre z miast, na przykład jak Kraków, Rzeszów, Szczecin, Bydgoszcz czy Białystok, już dziś posiadają niezbędną do tego infrastrukturę. Inne, jak Gliwice, które podjęły się stworzenia Parku Zielonej Energii, działają w tym kierunku, aby w przyszłości zapewnić mieszkańcom czystą energię i w jak najbardziej wydajny sposób gospodarować produkowanymi w mieście odpadami.