Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach zostało laureatem 21. edycji konkursu Ekolaury” – ogólnopolskiego wydarzenia promującego najefektywniejsze i najbardziej innowacyjne działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska. PEC-Gliwice zdobył uznanie Polskiej Izby Ekologii za opracowanie i wdrożenie jednego z pierwszych w Polsce algorytmów, który przy wykorzystaniu sieci neuronowej pozwala na dostosowanie optymalnej temperatury centralnego ogrzewania do warunków panujących na zewnątrz.

„Ekolaury” to konkurs organizowany przez Polską Izbę Ekologii od 2002 roku. Skierowany jest on do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów z całej Polski. Od przeszło dwudziestu lat, wydarzenie promuje działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska i zachęca do szerzenia idei zrównoważonego rozwoju. 29 listopada podczas uroczystej Gali w Hotelu Courtyard By Marriot w Katowicach poznaliśmy zwycięzców konkursu, wśród których znalazł się PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach otrzymało główną nagrodę za projekt pt. „Opracowanie algorytmu sterowania pracą węzła zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 116 z wykorzystaniem struktury działania sieci neuronowej”. Instalacja służąca mieszkańcom Gliwic od września 2021 roku została doceniona za swoją innowacyjność i przyjazną dla środowiska technologię.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w walce o lepszy klimat

Nagrodzona instalacja to rozwiązanie innowacyjne w skali całego kraju. Jej działanie polega na sterowaniu podażą ciepła w zależności od wcześniejszego zużycia u danego odbiorcy oraz na przewidywaniu przyszłych warunków atmosferycznych na podstawie zebranych danych o temperaturze zewnętrznej, prędkości wiatru i zachmurzenia. Prognoza pogody powstająca przy wykorzystaniu sieci neuronowej pozwala odpowiednio wcześnie dostosować temperaturę centralnego ogrzewania i uniknąć zarówno przegrzewania, jak i niepożądanego wychładzania budynków. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zapewnienie maksymalnego komfortu cieplnego odbiorcom oraz realne obniżenie kosztów.

schemat działania algorytmu

PEC-Gliwice przedsiębiorstwem ekologicznie odpowiedzialnym

Wykorzystanie algorytmu sztucznej inteligencji do sterowania ciepłem systemowym to nie tylko korzyści odnoszące się do wygody i zysków ekonomicznych. Rozwiązanie zaproponowane przez PEC-Gliwice daje możliwość zoptymalizowania poboru mocy cieplnej, co ma realny wpływ na poprawę gospodarowania ciepłem zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Racjonalny pobór ciepła to przede wszystkim zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez ograniczanie emisji spalin do atmosfery i zużycia paliwa do jego produkcji.

W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, że proponowana instalacja daje możliwość obniżenia zużycia ciepła bez pogarszania komfortu odbiorców nawet do 5 %, co przekłada się wprost proporcjonalnie na redukcję zużycia ciepła, nośników energii, produkcji odpadów z procesów spalania oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Realizacja odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska inicjatyw jest dla Przedsiębiorstwa Energetycznego w Gliwicach priorytetem. Z tego powodu jako jedni z pierwszych w Polsce zastosowaliśmy innowacyjny algorytm, który, przy zastosowaniu najnowocześniejszego systemu przetwarzania informacji, pomaga w rozsądnym korzystaniu z ciepła systemowego. Co więcej, nowa inwestycja nie jest rozwiązaniem skierowanym tylko do prywatnych budynków. Znajdzie ona również swoje zastosowanie w najnowszych inwestycjach PEC-u, m.in. w Parku Zielonej Energii, który będzie dostarczać w pełni ekologiczne ciepło i energię elektryczną do domów naszych odbiorców” – mówi Krzysztof Szaliński, Prezes Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o.

PEC-Gliwice od wielu lat bardzo mocno angażuję się w działania wspierające ochronę środowiska i sukcesywnie wdraża kompleksowy plan zielonej energii. Do takich inicjatyw należą między innymi: budowa farmy kolektorów słonecznych, opracowanie planu stworzenia biogazowni czy innowacyjnego w skali całego kraju ośrodka pozyskiwania energii z paliw alternatywnych – Parku Zielonej Energii.

statuetka Ekolaur 2022