Projekt Parku Zielonej Energii przeszedł pozytywnie ocenę formalną wniosku o dofinansowanie NFOŚiGW. To pierwszy etap ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu.  

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie inwestycji termicznego przekształcania odpadów trwał przez ponad rok i zakończył się z końcem 2022 roku. Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainteresowanie projektem było bardzo duże. Całkowity budżet Narodowego Funduszu na dopłaty wynosi 3 mld złotych. Dodatkowe wsparcie inwestorzy mogą otrzymać w formie pożyczek, na które przeznaczono kwotę powyżej 7 mld złotych.  

Wsparcie finansowe oferowane przez NFOŚiGW to odpowiedź na pogłębiający się kryzys energetyczny i nowe regulacje nakładane przez Unię Europejską dotyczące zakazu składowania odpadów, które nie podlegają recyklingowi, a są wysokoenergetyczne. Budowa tego typu obiektów nie tylko pozwoli niemal całkowicie rozwiązać problem wysokoenergetycznej frakcji odpadowej, ale umożliwi produkcję taniego i w pełni ekologicznego ciepła i energii elektrycznej nie hamując postępujących procesów podnoszenia poziomów recyklingu.  

Jak podkreślają przedstawiciele NFOŚiGW, zapotrzebowanie na obiekty odzyskujące energię z odpadów w naszym kraju jest bardzo duże. Przykład innych państw europejskich, które stale zwiększają udział energii wytwarzanej z wykorzystaniem odpadów komunalnych, pokazuje, że jest to konieczny kierunek rozwoju lokalnej energetyki. W świetle polityki klimatycznej mającej na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla i wygaszanie stosowania węgla kamiennego to właśnie energetyczne odpady komunalne nienadające się do recyklingu stają się dobrą i bezpieczną alternatywą dla konwencjonalnych źródeł ciepła i energii.