Nowy system zintegrowanych paneli wizualizacyjnych w PEC-Gliwice, wspierający między innymi proces nadzorowania produkcji ciepła i energii elektrycznej z Parku Zielonej Energii, już uruchomiony.

Nowoczesna dyspozytornia jest najważniejszym ogniwem w strukturze zarządzania pracą miejskiego systemu ciepłowniczego, stanowiąc mózg skomplikowanego organizmu. Obecny system, który istnieje od 2018 roku, został uzupełniony o dodatkową infrastrukturę nadzorczą, optymalizacyjną i raportową.

Postępująca transformacja energetyczna wymaga wdrażania w życie nowych rozwiązań w zakresie planowania produkcji i nadzorowania dostaw ciepła od źródła aż do odbiorcy końcowego. Ma to na celu zapewnienie oczekiwanego przez odbiorcę komfortu cieplnego, przy utrzymaniu najwyższych standardów jakościowych. Takim właśnie nowym rozwiązaniem są nowoczesne panele wizualizacyjne.

Ich zadaniem jest bieżące wyświetlanie i eksponowanie zarówno istotnych parametrów z poszczególnych lokalizacji systemu ciepłowniczego, jak i wyników pracy narzędzi efektywnościowych, m.in. związanych z wczesnym wykrywaniem nieprawidłowości, czy wspomagających prognozowanie zapotrzebowania ciepła u odbiorców.

System ten stanowić będzie nieocenione wsparcie przy nadzorowaniu parametrów pracy i administrowania ciepłem i energią elektryczną w przyszłych ośrodkach produkcji ciepła, takich jak Park Zielonej Energii. Kolektory słoneczne produkujące ciepło czy pompy ciepła odzyskujące ciepło ze ścieków centralnej oczyszczalni ścieków w Gliwicach – to wszystko będzie obsługiwać jedna nowoczesna, rozbudowana dyspozytornia.