28 czerwca 2024 r. w Gliwicach miała miejsce uroczystość podpisania strategicznego kontraktu pomiędzy trzema wiodącymi firmami: PEC-Gliwice Sp. z o.o., Energopomiar Sp. z o.o. oraz Antea Polska S.A.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu na świadczenie na rzecz PEC-Gliwice Sp. z o.o. usług Inżyniera Kontraktu dla planowanych przedsięwzięć pn.:

1. „Budowa zespołu kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody dla miasta Gliwice wraz z magazynem ciepła”,
2. „Rozbudowa istniejącej ciepłowni o blok parowy z kotłem wielopaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji planowana do realizacji na terenie PEC – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135”, 

w siedzibie PEC-Gliwice Sp. z o.o. podpisano umowę na realizację zadań.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele zarządów wszystkich trzech firm: Energopomiar Sp. z o.o. – prezes Tomasz Słupik, Antea Polska S.A – prezes Jarosław Krzyżanowski i PEC-Gliwice Sp. z o.o – prezes Krzysztof Szaliński.

Podpisanie kontraktu odbyło się w przyjaznej atmosferze, podkreślając wspólne cele i zaangażowanie w rozwój nowoczesnych technologii dla rozwoju miasta Gliwice, mieszkańców Gliwic i regionu.

To ważny krok w kierunku przyszłości, który przyniesie korzyści zarówno naszym firmom, jak i całemu regionowi – powiedział Krzysztof Szaliński, prezes PEC-Gliwice. „Współpraca z Energopomiar Sp. z o.o. i Antea Polska S.A  otwiera przed nami nowe możliwości” – dodał.

Budowa ma ruszyć jeszcze w roku 2025, a pierwsze efekty współpracy będą widoczne już w nadchodzących miesiącach.