Przeprowadzone obliczenia wykazały, że praca wszystkich istniejących i projektowanych urządzeń w PEC-Gliwice nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku i mieszkańcy nie będą narażeni na hałas w związku z powstaniem i bieżącym funkcjonowaniem Parku Zielonej Energii.