PEC-Gliwice oraz planowany obiekt są oddalone od granicy z Czechami o około 43 km, czyli znajdują się w dużej odległości od granicy państwa. PZE nie będzie zatem źródłem oddziaływań transgranicznych.