Ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców z roku na rok wzrasta i mimo coraz lepszej segregacji, nadal duża ich część nie nadaje się do recyklingu. Ze względu na obowiązujące przepisy (m.in. konieczność samobilansowania systemu gospodarki odpadami) systematycznie wzrastają opłaty za odbiór odpadów. Nowa inwestycja ustabilizuje ceny za wywóz odpadów. Tego typu inwestycje okazały się sukcesem w innych krajach, np. Austrii, Szwecji, Dani.