W instalacji będą spalane wyłącznie odpady nie nadające się do recyklingu. Odpady te, stanowiące frakcje energetyczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą być składowane. Odpady energetyczne to np. zużyte wkłady higieniczne (pieluchy, podpaski) siatki foliowe i folie po produktach codziennego użytku, opakowania kolorowe, styropian, zmoczony papier, odpady drewnopodobne i drewniane, ścierki, tekstylia, trociny. Gliwicka instalacja będzie nowoczesną elektrociepłownią, w której odpady będą paliwem i powrócą do mieszkańców w postaci dodatkowej energii elektrycznej i ciepła. Zasada Parku Zielonej Energii jest prosta: należy odzyskać i powtórnie wykorzystać.