Powstałe w obiekcie spaliny będą bezpieczne, ponieważ zostaną wcześniej oczyszczone. Możliwość taką zapewni wysokowydajna instalacja odazotowania spalin SNCR i układu oczyszczania spalin (FGC), na którego końcu znajduje się separator grubych frakcji popiołów, wtrysku sorbentów i filtra tkaninowego (workowego), który „zatrzyma” niebezpieczne substancje.  Dopiero oczyszczone spaliny będą kierowane do komina. Będzie to pierwszy w Polsce blok kondensacyjny, w którym spaliny są doprowadzane do kondensacji, dzięki czemu możliwy jest odzysk ciepła ze spalin, które w momencie wprowadzenia do atmosfery mają 20-30 st. C i jest to para wodna.