Projektowany blok kogeneracyjny ma być przeznaczony do produkcji i odzysku ciepła i energii elektrycznej. Celem tradycyjnej spalarni odpadów jest jedynie pozbycie się odpadów z nierozwiniętym granicznie odzyskiem energii z termicznego procesu. Decydującą różnicą jest zmaksymalizowanie odzysku energii z odpadów i rodzaj paliwa, jakie do tego jest wykorzystywane. W tradycyjnych spalarniach paliwo jest przetworzone bez segregacji bezpośrednio ze śmieciarki. W rozwiniętej i nowoczesnej instalacji jaką będzie Park Zielonej Energii paliwo będzie przesortowane i przewożone zwykłym samochodem typu tir