W Unii Europejskiej produkcja ciepła i energii elektrycznej z odpadów jest kwalifikowana jako odpadowa i czysta, pozwala na zaoszczędzenie tradycyjnych, kopalnych źródeł energii. Dodatkowo, w strumieniu odpadów znajdują się frakcje biodegradowalne, które decydują o kwalifikowaniu jako zielona energia w stosowanym procesie do całego ciepła i energii elektrycznej wytworzonych w procesie termicznym. Park Zielonej Energii przyczyni się do wsparcia transformacji energetycznej w mieście Gliwice i w regionie województwa śląskiego.