PZE jako jedyny obiekt w Polsce zostanie wyposażony w układ akumulacji, składający się z magazynu ciepła, który będzie powiązany z farmą solarną o mocy do 13,5 MW. Dzięki magazynowi nadmiar wytworzonej energii i ciepła będzie magazynowany i wykorzystywany w okresie potrzebnym dla mieszkańców Gliwic. Planowane do zastosowania nowoczesne rozwiązania podniosą efektywność produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz przyczynią się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Dzięki farmie słonecznej możliwe będzie z kolei zastąpienie nieodnawialnego węgla kamiennego przez odnawialną energię słoneczną, która ma status czystej i bez emisyjnej. Farmy solarnej o takiej mocy zabudowanej do pracy hybrydowej jak również wspomagania procesu produkcji ciepła nie ma w Polsce w żadnym obiekcie ciepłowniczym. Połączenie magazynu ciepła z farmą solarną stanowi innowację PEC-Gliwice.