Przedsięwzięcie budowy nowego bloku kogeneracyjnego z wielopaliwowym kotłem rusztowym realizowane będzie na tym terenie, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie istnieje ciepłownia – na zachód od instalacji. Jest to zgodne z funkcjonującym planem zagospodarowania przestrzennego oraz stanowi doskonałe warunki do odprowadzania ciepła do sieci ciepłowniczej. W celu połączenia projektowanej i istniejącej infrastruktury przedsięwzięcie obejmie również część terenu istniejącej ciepłowni PEC-Gliwice. Miejsce realizacji przedsięwzięcia znajduje się poza terenami chronionymi przyrodniczo.