W instalacji wykorzystany będzie kocioł rusztowy o mocy cieplnej do 21 MW i mocy elektrycznej do 4 MW, dzięki zamontowaniu turbiny ciepłowniczej o zastosowaniu upustowo-przeciwprężnym

W celu zminimalizowania uciążliwości zakładu planuje się oczyszczanie spalin technologią redukcji niekatalitycznej (SNCR), dzięki której nastąpi zmniejszenie emisji tlenków azotu przez wtryskiwanie odczynnika bezpośrednio nad miejscem spalania.

Dzięki zastosowaniu instalacji oczyszczania gazu liniami odazotowana spalin, odpylania i usuwania metali ciężkich, układ będzie w pełni zabezpieczony przed przedostawaniem się szkodliwych substancji do atmosfery. Odpowiednio dobrane parametry procesu spalania będą spełniać najbardziej restrykcyjne normy z zakresu ochrony środowiska.