Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi w Gliwicach ciepłownię o łącznej mocy zawartej w paliwie 424,7 MWt, w której wytwarzane jest ciepło na potrzeby miasta. W ramach rozszerzenia tej działalności powstanie nowy blok kogeneracyjny do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w tym także na potrzeby mieszkańców Gliwic. To z kolei pozwoli na zwiększenie wydajności cieplnej, efektywności energetycznej oraz ograniczenie spalanego węgla kamiennego. Celem powstania Parku Zielonej Energii będzie zmniejszenie odpadów poprzez ich termiczne przekształcanie, dzięki czemu powstanie zielona energia, a emisja dwutlenku węgla (CO2), związków pyłu i gazowych zanieczyszczeń do atmosfery ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu obecnego.