Kocioł będzie opalany lokalnymi paliwami pozyskiwanymi w Gliwicach: paliwami pre-RDF (są to przetworzone odpady komunalne, których nie można już przetworzyć ani składować na wysypisku), odpadami pochodzącymi z rozdrobionych wielkogabarytów oraz w niewielkim stopniu osadami ściekowymi z miejskiej oczyszczalni ścieków. Paliwem wspomagającym i regulującym proces spalania będzie gaz ziemny.